Cep telefonlarının beyin tümörü riskini arttırıp arttırmadığına yönelik sürdürülen en büyük araştırma tamamlandı: Sonuç negatif.

Danimarkalı araştırmacılar tarafından 18 yıldır sürdürülen ve 358 bin 403 cep telefonu kullanıcısını kapsayan çalışma nihayete erdi. Araştırmacılar, beyin tümörü riski ile cep telefonu arasında bir ilişki olduğuna dair kanıt bulamadılar.

Cep telefonu kullanımının yaygınlaşması bu cihazların merkezi sinir sistemi üzerinde yan etkileri olabileceğine dair kaygıları da beraberinde getirmiş, daha önce az sayıda kullanıcı üzerinde yürütülen çalışmaların uzun dönemli kullanım ile beyin tümörü arasında korelasyon bulunabileceğine yönelik sonuçlarına dayanarak Uluslar arası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC: International Agency for Research on Cancer) cep telefonundan kaynaklanan radyo dalgalarını muhtemel kanserojen etkenlerden birisi olarak ilan etmişti.

Danimarkalı araştırmacılar, ulusal GSM operatörlerinin ve Danimarka Kanser Veritabanı’nın sağladığı bilgilerle 1982 ve 2007 yılları arasındaki verileri değerlendirdi.

Araştırmacılar önce 1982 ve 1995 yılları arasında cep telefonu kullanıcısı olanlarda 1996 ve 2002 yılları arasında karşılaşılan beyin tümörü vakaları oranını tüm nüfus ile karşılaştırdı. Daha sonra örnek grubu 13 yıldan fazladır telefon kullanıcısı olanlarla sınırlayan araştırmacılar bu defa bu sınırlanmış grubu cep telefonu kullanıcısı olmayan nüfus ile karşılaştırdı ve her iki durumda da anlamlı bir korelasyona ulaşamadı.

British Medical Journal’da yayınlanan araştırma, uzun süreli cep telefonu kullanımı ile beyin tümörü arasında bir ilişki olmadığını gösterse de çalışma sahibi araştırmacılar yoğun olarak cep telefonu kullanan veya 10-15 yıldır cep telefonu kullananlarla ilgili sonuçlarda hata oranını minimize edilmek için daha büyük örnek gruplarla çalışılması gerektiği konusunda görüş bildirdiler.

Kaynak: ScienceDaily

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tevfik Uyar

Uçak Mühendisi ve Sosyologtur. Yüksek Lisans ve doktora çalışmalarını yönetim psikolojisi üzerine gerçekleştiren Uyar, biri popüler bilim, diğerleri bilimkurgu türünde üç adet kitap kaleme almış, üç adet kitabın çevirisini yapmıştır.