Safe Jets AviaCourse Avibrary Entropol

Alberta Üniversitesinde yapılan son çalışmalar oksijenli solunum yapan bakterilerin bu zamana kadar bilinenden 100 milyon yıl öncesinde yaşadıklarını gösteriyor.

Araştırmacıların belirttiklerine göre aerobik solunum yapan en ilkel yaşam formu yeryüzünde günümüzden 2.48 milyar yıl önce hayat buldu.

Liderliğini geomikrobiyolog Kurt Konhauser’in yaptığı araştırma ekibi, buluşlarını atmosferdeki oksijen seviyeleri ile eski çağlardaki deniz yataklarından oluşmuş kayalardaki krom yoğunluğunun artışı arasındaki bağlantıları inceleyerek gerçekleştirdi.

Oksitli pirit bakteriye delalet!
En yaygın ve en bol bulunan sülfür minerali olma özelliğine de sahip olan Pirit'in oksitlenmiş olması bakteri varlığına işaret ettiği için oksitli piritler incelenerek bakteri varlığı saptanabiliyor.

Konhauser ve ekibi yerdeki pirit mineralindeki oksitlenmenin krom seviyelerindeki sıçramalardan etkilendiğini belirtiyor. Pirit, formülü FeS2 olan, kübik sistemde billurlaşan ve billurları metal parlaklığında olan demir sülfüre verilen ad. En yaygın ve en bol bulunan sülfür minerali olma özelliğine de sahip.

Pirit oksitlenmesi aslında basit bir kimyasal tepkime ve gerçekleşmek için sadece iki şeye ihtiyaç duyuyor: bakteri ve oksijen. Araştırmacılara göre dünya atmosferinde oksijen seviyelerindeki önemli artış bu basit tepkimenin bir kanıtı olma niteliğini taşıyor.

“Aerobik bakterilerin piriti parçalamasıyla açığa çıkan asit, kayaları ve toprağı eriterek onları kromu da içeren bir metal karışıma çevirmiş.” diyor Konhauser. “Sonrasında da mineraller yağmur sularının süzülmesiyle okyanuslara taşınmışlar.”

Konhauser’e göre eski çağlardaki deniz yatakları üzerinde elde ettiğimiz veriler gösteriyor ki krom seviyeleri bundan 2.48 milyar yıl önce kayda değer bir artış yaşamış. Bu da bize ilk oksitlenmenin tarihi hakkında yeni bir zaman veriyor. Ayıca  atmosferin ilk oksijene kavuştuğu zamanı da.

“Atmosferik oksijen seviyelerindeki artış yeni bakteri türlerinin oluşumunu da beraberinde getirdi” diyor Konhauser ve ekliyor: “Yeryüzündeki ilk oksijenli solunum yapan yaşam formuna doğru evrimsel süreci gözden geçirecek olursak ilk insanların suyun yüksek oranda asidik olduğu bir dünyada yaşamaya başladıklarını söyleyebiliriz.”

Araştırmacılar konuyla ilgili günümüzde de değişmeyen bir gerçeğe ulaşmışlar: Yeryüzündeki oksijene bağımlı en ilkel yaşam formu bugün hala bizlerle birlikte yaşamaya devam ediyor.

“Aynı bakteriyel yaşam formu günümüzde hala var ve sağlıklı, piritlerin çevresinde ve tüm dünya üzerindeki maden yataklarının yüksek asidik sularında konumlanmış durumdalar” diyor Konhauser.

Konhauser ve ekibi tarafından yürütülen bu araştırma Nature dergisinin 20 Ekim tarihli sayısında yayımlanmıştır.

Kaynaklar: ScienceDaily, Vikipedi

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Murat Pınar

Boğaziçi Üniv. - Kimya Mühendisliği mezunu Murat Pınar, ilaç sektöründe üretim uzmanı olarak çalışıyor. Onun için merak - gözlem - araştırma üçgeni içinde kendince sağlıklı bir yaşam sürmekten zevk alan bir doğa tutkunu da diyebilirsiniz.