Bilgi yönetimi alanında çağın gereksinimlerine bağlı olarak yenilikçi yaklaşımlar ön plana çıkmakta, e-bilim ve bilgi yönetiminin etkileşimi ilgi çekici hale gelmektedir.

Bilgi; yaşamın merkezinde olan bir kavram olup, insanlığın varlığı kadar eskidir. Bilginin tartışılması M.Ö beşinci yüzyılda, felsefeci Sokrates’in bilginin sınırları sorusu ile başlamıştır. Bilgiyi; yaşamlarını devam ettirme amacıyla kullanan insanoğlu Sanayi Devrimi ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında üretim mekanizması haline getirmiştir.

1600’lü yıllarda yaşayan İngiliz felsefeci Francis Bacon da  “bilgi güçtür” sözüyle bilginin bireysel ve toplumsal önemini dile getirmiştir. Bu sözün doğruluğunu kanıtlarcasına günümüzde bilgi ve bilgi teknolojileri alanlarında yenilikçi ve güçlü toplumlar, diğer toplumlar üzerinde lider bir pozisyonda yer almaktadır. Bu noktadan çıkışla; bilginin değer yaratan bir kavram haline geldiğini, gerek akademik olarak gerekse iş dünyasında güç kazandıran bir unsur olduğunu söylemek mümkündür. “Gelişmiş ülkeler” olarak tabir edilen; lider ülkelerin bu sıfatla anılmalarında finansal durumlarının yanı sıra bilim, teknoloji gibi alanlarda yenilikçi yapılarının da etkili olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. İnsanlığın geleceği ile ilgili alanlarda ortaya çıkarılan buluşlar geliştirilen eski bilgilerin sonucudur. Devletlerin legal ya da illegal yollardan elde ettikleri, stratejik öneme sahip bilgiler de diğer devletler üzerinde üstünlük sağlama unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine özellikle teknoloji alanında var olan firmaların sahip oldukları ürünler üzerinde yaptıkları revizyonlar ya da farklı bir bilgiden yola çıkarak ortaya çıkardıkları yeni ürünler, firmaların dünyadaki pazar paylarında önemli değişikliklere neden olmaktadır. Bilgisayarların da ortaya çıkışı, bilgi açısından devrim niteliğinde olmuştur. Manuel şekilde gerçekleştirilen bilgiye dayalı tüm işlemler bilgisayarların ortaya çıkışından sonra elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bilgi; çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde daha sistematik bir şekilde yayılma imkânı bulmuştur.

Bilgi Yönetimi ise; Amerikan Üretim ve Kalite Merkezi tarafından, bilginin ortaya çıkması ve değer yaratması için doğru zamanda ve doğru insana yayılmasını sağlamak için sistematik yaklaşımlar olarak tanımlanmıştır. Bilginin paylaşım alanları, nerede ve nasıl paylaşılacağı; gereksiz bilgi yığılmalarının önlenmesi, bilginin verimli şekilde kullanılacağı yerlere ulaşımı ve hızlı transferi açısından önem arz etmektedir. Bilgi Yönetimi bir örgüt içerisindeki disiplindir. Temel noktasında entelektüel sermaye vardır ve buna ilişkin tüm aşamalarla ilgilenmekte, bilginin entelektüel sermayeye dönüştürülmesi ve ölçülebilir kılınmasını sistemli bir şekilde sağlama amacı taşımaktadır. Dış kaynaklardan örgüt için gerekli olan bilginin temini ve hızlı aktarımı önemlidir. İnsan, süreç ve teknoloji odaklılığı vardır. Uzun ve pahalı bir süreç olduğu vurgulanabilir.

Bilgi Yönetimi’nin e-bilim ile etkileşimi sempozyumda ele alınacak

Seçkin bir bilim adamı olan ve 2005’ten bu yana Microsoft Şirketinin Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Tony Hey, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen ve 19-21 Eylül 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumunun “e-bilim ve bilgi yönetimi” konulu açılış konferansını vermeyi kabul etti.

Bilgi Yönetimi; toplumsal kültürün arttırılması açısından bilginin büyümesini sağlamak, veri tabanları gibi alt yapılarla ihtiyaçlara cevap verebilir olmalıdır. Bu noktada da bilgi yönetiminin e-bilim ile etkileşim halinde olduğunu belirtilebilinir. İşbirliğine ve ağlara dayalı, verinin ön planda olduğu bilim olan; “e-bilim” bilgi yönetimi alanında etkilidir. Günümüzde bilgi paylaşımlarının özel ağlar sayesinde gerçekleştirilmesi, bilginin sistematik bir şekilde muhafazası için elektronik ortam üzerinde belirli kataloglama programların kullanılması; e-bilim ve bilgi yönetiminin iç içe olduğunu göstermektedir. Bu yönde araştırmalar devam etmektedir.

19-21 Eylül 2012 tarihinde Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde 3. düzenlenecek olan “Uluslar arası Değişen Dünya’da Bilgi Yönetimi Sempozyumu” bu konudaki araştırma ve çalışmalara güzel bir örnek olacaktır.

Sempozyumun konusu; “E-bilim ve Bilgi Yönetimi” olarak belirlenmiştir. Açılış konuşması Microsoft Şirketi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tony Hey tarafından yapılacaktır. Büyük Britanya E-bilim girişiminin müdürü olarak görev yapan ve devlet tarafından yapılan çalışmaları yöneten Tony Hey halen Microsoft’ta şirket araştırmaları, eğitimleri ve araştırma kurumlarıyla ortak çalışmaları yönetmektedir.

Sadece bilgi yönetimi alanında görev alan uzmanları değil tüm uzmanlık alanlarından katılımcıları hedef alan sempozyum; e-bilimde veri yaşam döngüsü, bilgi mimarisi, bilgi yönetimi eğitimi, bilimsel ve kültürel mirasın dijital olarak korunması gibi konuları alt başlıklarıyla ele alarak aydınlatıcı bir rol üstlenecektir.

Daha detaylı bilgi için:

http://by2012.bilgiyonetimi.net/tr/

 

Kaynaklar:

Güçlü, Nezahat, Kseanela Sotirofski . “Bilgi Yönetimi”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi  4(4) (Güz 2006): 351-371

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sinem Doğan

İstanbul Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi&Sosyoloji bölümlerinden mezun olduktan sonra İşletme Yönetimi/Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans yapmıştır. Şuan da reklam sektöründe çalışmaktadır.