2100 itibariyle küresel iklim değişiklikleri, yeryüzünün yarısına yakınını sarmış olan bitki örtüsünü yeniden şekillendirecek. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi(NASA) ile Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nün beraber yürüttüğü çalışmaya gore, bu değişim -ormanlar, otlaklar, tundralar vs.- gibi büyük ekolojik topluluklarda yaklaşık %40’lık bir dönüşüme sebep olacak.
NASA Jet tepkili çalışma laboratuvarı ile Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, önümüzdeki üç yüzyıl sonunda, yeryüzündeki bitki örtüsünün, insan kaynaklı sera gazlarına bağlı iklim değişikliğine ne şekilde tepki vereceğini araştırdılar. Araştırma sonuçları Climatic Change dergisinde yayımlandı.

Öngörü modelleri artan ekolojik değişimin ve biyosferdeki gelişmelerin çok iyi tablolar çizmeyeceğini gösteriyor. Pekçok bitki ve hayvan türlerinin gittikçe artan bir şekilde hayatta kalma mücadelesi içine girecekleri, bazı yaşam alanlarında da tür değişimlerinin yaşanacağı, yani bazı türlerin başka türlerin yaşadığı alanları önemli ölçüde işgal etmeye başlayacağı öngörülüyor. Yeryüzündeki buzul ve çöllerle kaplı alanların dışındaki kısmın ı en az %30’luk bir parçası bitki örtüsü değişimine uğrayacak ve bunun sonucunda bu çevrede yaşayan insan ve hayvanlar değişen ortama uyum sağlamak ve sıklıkla yer değiştirmek yani göç etmek durumunda kalacaklar.

Çalışmayı yürüten ekip üyesi bilim adamı Jon Bergengren “25 yıldan uzun bir  süredir bilim adamları, insan kaynaklı iklim değişiminin yarattığı tehlike konusunda kamuoyunu uyardılar.” dedi ve şunları ekledi: “Çalışmamız birkaç derecelik küresel ısınmanın ekolojik etkilerini araştırarak iklim değişikliği modellerine yeni bir bakış getirdi. Buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi ve diğer çevresel değişiklikler yeterince bariz ve önemli, hatta şu anki ekolojik değişimin nasıl sonuçlar doğuracağının en önemli kanıtları.”

İklim değişikliğine maruz kalan bitkiler, genelde birkaç nesil boyunca hayatta kalabilecekleri ve üreyebilecekleri fiziksel koşullara sahip alanlara göç ederek  iklimsel değişikliklere uyum sağlamaya çalışırlar. Ancak, günümüzdeki kentleşme ve doğal habitatın tahribi nedeniyle, canlıların son buzul çağının sonunda yaşanmış olana benzer bir göç etmesi mümkün olamayacak. Tarım ve kentleşme gibi insan aktivitileri bu göçlerin yolunu kesecek.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde iklim öngörüleriyle uyum içinde olan doğal bitki örtüsünün gelecekteki durumu üzerine 10 farklı modelleme yapıldı. Modellemelerde Birleşmiş Milletler’in hükümetler arası İklim  değişiklikleri Dördüncü Değerlendirme Raporu Paneli’ndeki sera gazlarının orta düzeyde artış senaryoları baz alındı. Araştırmada 2100 yılı itibariyle, sera gazlarının bugünkü seviyesinin iki katına çıkacağı varsayıldı. Sonuç olarak Dünya’nın daha sıcak ve daha nemli bir hal alacağı görüldü, modellerde küresel sıcaklık 3.6 ila 7.2 Fahrenhayt (2 ila 4 santigrat derece) yükseliyordu. Benzer bir ısınma son buzul çağının sonunda, yani günümüzden 20 bin yıl once de yaşanmıştı, ancak bu değişimin günümüzde 100 kat daha hızlı yaşandığı saptandı.

Çalışma ekibinden Duane Waliser de şunları ekledi: “Çalışmamız neticesinde iklim değişikliğinin ekosistemler üzerindeki etkilerini karakterize edebilen basit, tutarlı ve nicelikli bir yol geliştirdik. Bu çalışma ekosistemler ile iklim arasındaki ilişkiyi aydınlatacak ve sıcaklık değişiminin ekolojik duyarlılığa etkisini öngörebilecek.”

Bu çalışma NASA Jet tepkili çalışma laboratuvarında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ekibince yürütülmüştür.

Kaynak: ScienceDaily

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Murat Pınar

Boğaziçi Üniv. - Kimya Mühendisliği mezunu Murat Pınar, ilaç sektöründe üretim uzmanı olarak çalışıyor. Onun için merak - gözlem - araştırma üçgeni içinde kendince sağlıklı bir yaşam sürmekten zevk alan bir doğa tutkunu da diyebilirsiniz.