Author

About the Author
İstanbul Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi&Sosyoloji bölümlerinden mezun olduktan sonra İşletme Yönetimi/Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans yapmıştır. Şuan da reklam sektöründe çalışmaktadır.

BİLGİ OLGUDADIR: POZİTİVİZM

Felsefe tarihinin en bilinen akımlarından biri olan “pozitivizim” diğer bir ifadeyle “olguculuk” 19. yüzyılda belirginleşen ve günümüzde hala tartışılan bir felsefe sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

İNCELEME: KAĞIDIN TUTUŞMA SICAKLIĞI, 451 F

Kâğıdın tutuşma sıcaklığı; 451 F derece. Bu bilimsel doğruluğu kanıtlanmış veriyi, araştırıp öğrenebilirsiniz fakat eğer bu bilgiyi bir film sayesinde öğreniyorsanız durum biraz daha ilginç bir hale gelebilir.

MARMARAY PROJESİ İSTANBUL’UN SAKLI TARİHİNİ AYDINLATIYOR

2004 yılında başlanan Marmaray Projesi çalışmaları sırasında bulunan arkeolojik buluntular, İstanbul’un 8 bin yıllık tarihine ışık tutuyor.

ULUSLARARASI DEĞİŞEN DÜNYA’DA BİLGİ YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

Bilgi yönetimi alanında çağın gereksinimlerine bağlı olarak yenilikçi yaklaşımlar ön plana çıkmakta, e-bilim ve bilgi yönetiminin etkileşimi ilgi çekici hale gelmektedir. Bilgi; yaşamın merkezinde olan bir kavram olup, insanlığın varlığı kadar eskidir. Bilginin tartışılması M.Ö beşinci yüzyılda, felsefeci Sokrates’in bilginin sınırları sorusu ile başlamıştır. Bilgiyi; yaşamlarını devam ettirme amacıyla kullanan insanoğlu Sanayi Devrimi ve İkinci…