BİLGİ YÖNETİMİ

ULUSLARARASI DEĞİŞEN DÜNYA’DA BİLGİ YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

Bilgi yönetimi alanında çağın gereksinimlerine bağlı olarak yenilikçi yaklaşımlar ön plana çıkmakta, e-bilim ve bilgi yönetiminin etkileşimi ilgi çekici hale gelmektedir. Bilgi; yaşamın merkezinde olan bir kavram olup, insanlığın varlığı kadar eskidir. Bilginin tartışılması M.Ö beşinci yüzyılda, felsefeci Sokrates’in bilginin sınırları sorusu ile başlamıştır. Bilgiyi; yaşamlarını devam ettirme amacıyla kullanan insanoğlu Sanayi Devrimi ve İkinci…