EN UZUN FİZİK DENEYİ

ÖMÜR TÖRPÜSÜ FİZİK DENEYLERİ

Fizikçiler gözlemledikleri fenomenleri hipoteze dönüştürdükten sonra doğrulama için deneylere başvururlar. Bugün fizik tarihine geçmiş birçok deney sayesinde dünyayı ve evreni algılayışımız değişmiştir. Galileo’nun eğik düzlem deneyleri sayesinde hareketin doğasını kavradık, Rutherford’un atom yapısını anlamak için yaptığı deney sayesinde atom çekirdeğinin boyutunu anladık, Young’ın çift yarık deneyi sayesinde ışığın ikili yapısını çözdük. Zaman geçtikçe deneyler karmaşıklaştı…