Etiket -ALBERT FİSH

CANİBA’DAN HANNİBAL’E: YAMYAMLIK (ANTROPOFAJİ)

“Ve böylece, Karaipli kafatasının, burjuvanın siyah ipekten şapkasının altından çıkması gibi, yamyam da halk kitlelerinin içinde ortaya çıkmaya başladı.”                                                                                                                                        ...

Devamı