Brookesia micra

Dünyanın en küçük bukalemunu

  Araştırmacılar, geçtiğimiz aylarda Madagaskar Yağmur Ormanları’nda dünyanın en küçük sürüngeni olduğu düşünülen dört yeni bukalemun türü keşfettiler. Türün yetişkinlerinin burun ucundan kuyruk ucuna uzanan boyu 2.5 cm civarında. Keşfedilen yeni bukalemunlar yaprak bukalemunları da denen Brookesia türünün üyeleri. Bu türe ait diğer bukalemunlar da oldukça küçük, yetişkinlik boyları diğer bukalemun türlerinin yavru halleri kadar….